LID WORDEN VAN S.D.O'39

Op deze pagina vindt u informatie om uwzelf en of zoon/dochter in te schrijven bij voetbalvereniging S.D.O.'39. (en indien van toepassing de KNVB)
Download het inschrijfformulier en lever deze volledig ingevuld en ondertekend in bij de verantwoordelijke contactpersoon.

Contributie:

Voor alle leden geldt dat zij verplicht zijn om hun contributie over het verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni) vooruit te betalen en indien men na 31 mei (De opzeggingsdatum is 4 weken) het lidmaatschap stopzet, dan vindt er geen restitutie plaats cq. is er geen ontheffing van uw betalingsverplichting. Bij het niet of niet volledig nakomen van de betalingsverplichting, zal de vereniging een schriftelijk verzoek tot betaling verzenden. Bij het uitblijven van de betaling, zal het incasseren van de contributie uit handen worden gegeven.

Senioren (geboren voor 1 jan 1997) € 120,-
Jeugd (geboren op of na 1 jan 1997) € 70,-
Jeugd (geboren op of na 1 jan 1999) € 65,-
Jeugd (geboren op of na 1 jan 2003) € 60,-
Rustend lid € 25,-

Machtiging:

Het inschrijfformulier bevat ook een machtigingsformulier, hiermee kunt u S.D.O.'39 machtigingen om de contributie via automatische incasso van uw bank en/of giro rekening af te laten schrijven. Wordt er geen gebruik gemaakt van de automatische incasso mogelijkheid dan zijn wij genoodzaakt om € 2,50 administratie kosten in rekening te brengen. Ben je al wel lid maar heb je S.D.O.'39 nog niet gemachtigd voor automatische incasso dan is het machtigingsformulier ook los te downloaden.

Opmerkingen:

  • Een spelerspas van de KNVB is verplicht voor ieder lid van 11 jaar en ouder (D-pupillen en hoger).
  • Wanneer een spelerspas van de KNVB nodig is dient u een recente pasfoto bij te voegen
  • Leden van 16 jaar en ouder leveren ook een kopie van een identiteitsbewijs in.
  • Minder dan 3 jaar geleden bij een andere club gespeeld? Lever een overschrijvingsformulier en - indien van toepassing - spelerspas bij.
  • Bij minderjarigen dient het formulier te worden ondertekend door een ouder of verzorger.
  • Door ondertekening geeft u aan op de hoogte te zijn dat u de contributie voor een geheel seizoen verschuldigd bent bij vooruitbetaling.

Inschrijvingen senioren:

Dirk Boerenkamp
Naaldakker 5
5094 HC
Lage Mierde
013 844 0165

Inschrijvingen jeugd:

Jan Pheninckx
Richelpad 23
5094 GL
Lage Mierde
013 509 1745

Documenten:

  1. Inschrijfformulier
  2. Machtigingsformulier
  3. Overschrijvingsformulier KNVB
  4. Intrekking overschrijving KNVB